start / Rodzic

Bezpieczeństwo

Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Nasi trenerzy są osobami o odpowiednich kwalifikacjach, a obiekty i asortyment treningowy dobierane są tak, by gwarantować ćwiczącym najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa.

Wszystkie szkółki FAUK, posiadają wykupioną obowiązkową polisę OC na ośrodek (wymaganie Football Association dla klubów organizujących szkolenie dzieci).

Dążąc do tego aby odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w związku z treningami w Football Academy UK było jak najwyższe, wszyscy nasi podopieczni objęci są dodatkowym ubezpieczeniem FA Insurance. Ten rodzaj ubezpieczenia daje nam największą pewność, iż nasze treningi znamionuje najwyższy poziom bezpieczeństwa także w sferze formalnej. Państwa dziecko ubezpieczone jest już od pierwszego treningu, a także podczas zajęć próbnych, pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line lub przekazania podpisanych dokumentów rejestrowych.
 
Rodzicu! Nie wiesz co zrobić w razie zaistnienia szkody?

1. Wystąpienie kontuzji dziecka* na treningu Football Academy UK.

2. Wizyta u lekarza, który wydaje zaświadczenie potwierdzające wystąpienie określonego urazu zawodnika.

3. Jeśli uraz zdiagnozowany przez lekarza znajduje się w wykazie urazów (patrz Tabela oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu), które pokrywa ubezpieczenie FA Insurance, opiekun prawny kolejno:

a) wypełnia (Formularz zgłoszenia szkody FA Insurance za pośrednictwem Football Academy do pobrania ze strony internetowej)

b) wypełniony formularz wraz z zaświadczeniem uzyskanym od lekarza przesyła na adres fainsurance@fauk.pl

4. Na podstawie dostarczonych dokumentów Football Academy UK, orzeka o zgodności urazu z wykazem kontuzji, które obejmuje FA Insurance i przyznaje adekwatną do urazu kwotę świadczenia.

5. Football Academy UK wypłaci opiekunowi prawnemu poszkodowanego uczestnika zajęć kwotę odszkodowania w ciągu 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa powyżej.

*Zawodnik musi być zgłoszony i aktywny w systemie FA UK(Wirtualne Biuro ośrodka) oraz przypisany do grup treningowych.

Football Academy wypłaci odszkodowanie w ramach FA Insurance, opiekunowi prawnemu poszkodowanego uczestnika zajęć w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa powyżej.

Pliki do pobrania

Zaufaj!