start / Aktualności

Uruchomienie nowego systemu FAUK 2.0/Launching of a new FAUK 2.0 IT system.

Uruchomienie nowego systemu FAUK 2.0/Launching of a new FAUK 2.0 IT system.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Od poniedziałku, 11 maja od godziny 09:00 UK uruchamiamy nowy system. 💻 Przerwa w dostępie do serwisu FAUK oraz aplikacji mobilnej może potrwać do środy 13 maja. ❌

✅ Nowy system Football Academy UK to przede wszystkimi nowe funkcjonalności.

Przepraszamy za trudności w dostępie do systemu, jednocześnie informujemy, że w podanych wyżej dniach nie będzie możliwosci logowania się do panelu rodzica, strona internetowa oraz aplikacja mobilna także będzie niedostępna. 📲

❗Ważne❗

W chwili włączenia nowego systemu zostanie wysłany automatyczny mail z linkiem do resetu hasła. Login do panelu rodzica oraz aplikacji mobilnej nie ulegnie zmianie.

Do zobaczenia w nowej rzeczywistości 😉

<ENG>

Dear parents, guardians

We are launching a new system from Monday, May 11th from 09:00AM. 💻 The interruption in access to the FAUK website and the mobile application may last until Wednesday, May 13th. ❌

✅ The new Football Academy UK system is primarily about new functionalities.

We apologize for the difficulties in accessing the system, at the same time we inform you that on the above days, you will not be able to log in to the parent panel, the website and the mobile application will also be unavailable. 📲

❗Important❗

When we turn on the new system, an automatic email with a password reset link will be sent. The login to the parent panel and mobile application will not change.

See you in the new reality 😉

<< wstecz dalej >>

udostępnij