start / Aktualności

Ogólnokrajowy Tydzień Testów Football Academy UK: 20-26.04.2015

Ogólnokrajowy Tydzień Testów Football Academy UK: 20-26.04.2015

W dniach 20 – 26 kwietnia odbędzie się kolejny, piąty już Ogólnopolski Tydzień Testów w Football Academy Dla naszych angielskich oddziałów będzie to premierowa inicjatywa. Udział w testach przewidziany jest dla zawodników urodzonych w latach 2003 - 2005 i wyróżniających się graczy z rocznika 2006. Wszystkie oddziały, niezależnie od ilości zawodników w sugerowanych rocznikach, zobligowane są do przeprowadzenia testów zgodnych z wytycznymi Działu Sportu Football Academy.

Cykliczne i prawidłowe przeprowadzenie testów ma na celu weryfikację poziomu piłkarskich umiejętności zawodników Football Academy oraz kontrolę ich postępów. Dzięki uzyskanym wynikom, klasyfikujemy zawodników w wewnętrznym rankingu testów FA, na podstawie którego między innymi selekcjonujemy zawodników do odpowiednich wiekowo drużyn reprezentacyjnych Football Academy.

Poprawne wykonanie testów znacząco wpływa na uzyskane w poszczególnych próbach wyniki. Ze względu na ogólnopolski zasięg i indywidualny charakter testów każdego z oddziałów (pora roku, warunki atmosferyczne, boisko, trener czy aparatura pomiarowa) ich rzetelność w skali kraju może być nieco zaburzona. Aby testy w 100% były wiarygodne, powinny być wykonywane w tych samych warunkach dla wszystkich i mierzone odpowiednią aparaturą tj. fotokomórkami. Na ten moment, nie ma jednak takich możliwości. Dzięki przyjętej przez nas formule, w poprzednim roku odnotowaliśmy blisko tysiąc wprowadzonych wyników. Z każdym rokiem liczba przetestowanych zawodników wzrasta, gdyż ogólnopolskie testy są ściśle powiązane z działalnością drużyn reprezentacyjnych, których co roku przybywa.

Ze względu na stały zestaw testów, możliwa jest kontrola postępów zawodników oraz wyznaczenie średniego poziomu poszczególnych roczników trenujących w Football Academy, który z roku na rok jest coraz wyższy.

Testy przeprowadza się na boiskach zewnętrznych, dwa razy do roku (zawsze na koniec kwietnia oraz koniec września). Przystępując do nich, należy pamiętać, że odbywają się one w warunkach wyizolowanych od gry i od przeciwnika. Są tylko wskaźnikiem liczbowym, który wcale nie musi oddawać rzeczywistych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach meczowych. Nie oceniamy gry w obronie czy w ataku, nie sprawdzamy umiejętności gry „1 na 1” czy, co najważniejsze - czasu podejmowania decyzji. Testujemy istotne z punktu widzenia samej gry umiejętności techniczno-motoryczne, które w czasie meczu wykonywane są cyklicznie i weryfikowane przez rywala, a w czasie testu jedynie przez stoper.

Testy składają się 5 prób:

  1. Test Prowadzenia Piłki
  2. Test Zwrotów z Piłką
  3. Test Żonglerki
  4. Test Dryblingu
  5. Test Biegu bez Piłki

Istotną rolę w testach, a bardziej w czasie przed i po nich, odgrywają rodzice. Od Państwa oczekujemy, aby zachować odpowiedni dystans do osiągniętych wyników i nie traktować ich w kategorii klasyfikacji. Osiągnięte rezultaty powinny być pozytywną mobilizacją do pracy nad swoimi słabościami w myśl zasady, że zawsze można było osiągnąć lepszy czas. Nie należy również przygotowywać się do testów z zamiarem poprawy czasu uzyskanego w danej próbie. Proszę pamiętać, że misją Football Academy jest nauczenie i szkolenie piłkarskie, a nie doskonalenie i wychowywanie mistrzów w testach.

<< wstecz dalej >>

udostępnij