start / Aktualności

OGÓLNOKRAJOWE TESTY FA UK/NATIONWIDE FA UK FITNESS TESTS

OGÓLNOKRAJOWE TESTY FA UK/NATIONWIDE FA UK FITNESS TESTS

Kolejna edycja naszych testów sprawnościowych!

Jak co roku, w ostatnim tygodniu kwietnia we wszystkich ośrodkach Football Academy UK odbywa się jesienna edycja naszych testów sprawnościowych.

KIEDY?

Termin tegorocznej, wiosennej edycji testów Football Academy UK został wyznaczony na tydzień między 23-30.04.2019.

Dokładną datę przeprowadzenia testów ustala trener lub manager ośrodka FAUK.

DLA KOGO?

W tym roku naszym testom sprawnościowym podlegają wszyscy zawodnicy z roczników 2006-2009 oraz po raz pierwszy młodzi piłkarze z rocznika 2010.

W JAKIM CELU?

Organizowane dwa razy do roku testy sprawnościowe Football Academy UK stanowią jedno z kryteriów selekcji zawodników do powstających kadr regionalnych oraz przyszłej Reprezentacji FAUK (dla najlepszych), a przede wszystkim - świetną szansę sprawdzenia umiejętności motorycznych i technicznych oraz monitorowania postępów graczy.

Zobacz instruktaż każdej z pięciu naszych prób poniżej.

TEST#1: PROWADZENIE PIŁKI

https://www.youtube.com/watch?v=3ANgHjOzVb4

TEST#2: ZWROTY Z PIŁKĄ

https://youtu.be/m4jb-X2SFM8

TEST#3: ŻONGLERKA

https://www.youtube.com/watch?v=oObGaRZJJ4A

TEST#4: DRYBLING

https://www.youtube.com/watch?v=-9Jm5dkTcBI

TEST#5: BIEG BEZ PIŁKI

https://www.youtube.com/watch?v=lNudZvKKDMc

ENG

Next edition of our internal physical tests.

As every year, in the last week of April in all Football Academy UK centres a spring edition of our nationwide fitness tests is carried out.

WHEN?

The tests are set for the period between 23-30.04.2019. The exact date of the tests is determined by coach or manager of the FA UK centre.

FOR WHOM?

All players from the age groups 2006-2009 should be monitored and for the first time 2010 age group as well.

WHAT FOR?

Football Academy UK fitness tests are one of the criteria for selecting players for the Regional Teams and FAUK National Team (for the best) and, above all, a great chance to test their motor and technical skills and monitor their progress.

See the instructions for each of our five tests below.

TEST#1: A BALL HANDLING

https://www.youtube.com/watch?v=3ANgHjOzVb4

TEST#2: TURNS WITH A BALL

https://youtu.be/m4jb-X2SFM8

TEST#3: JUGGLING

https://www.youtube.com/watch?v=oObGaRZJJ4A

TEST#4: DRIBBLE

https://www.youtube.com/watch?v=-9Jm5dkTcBI

TEST#5: RUNNING WITHOUT A BALL

https://www.youtube.com/watch?v=lNudZvKKDMc

<< wstecz dalej >>

udostępnij