start / Aktualności

MISTRZOSTWA FOOTBALL ACADEMY UK/FOOTBALL ACADEMY UK CHAMPIONSHIP

MISTRZOSTWA FOOTBALL ACADEMY UK/FOOTBALL ACADEMY UK CHAMPIONSHIP

Z przyjemnością informujemy, iż z początkiem listopada startuje projekt Mistrzostw Football Academy UK.

Inauguracja rozgrywek nastąpi 5 listopada 2017 podczas pierwszego turnieju eliminacyjnego, który odbędzie się w Bournemouth.

Celem Mistrzostw FA UK jest podniesienie umiejętności techniczno-taktycznych zawodników poprzez udział w zawodach oraz promocja najzdolniejszych piłkarzy trenujących w sieci szkółek Football Academy UK.

Przedsięwzięcie ma charakter ogólnokrajowy, co oznacza, że mogą w nim uczestniczyć wszystkie oddziały Football Academy UK oraz oddziały Lech Poznań Football Academy Londyn, które dysponują odpowiednią kadrą zawodników.

W najbliższym sezonie tj. 2017/2018 w Mistrzostwach FAUK uczestniczyć będą drużyny w jednej kategorii wiekowej – U10 tj. urodzeni w 2008 i ewentualnie młodsi.

Formuła rozgrywek zakłada rozegranie dwóch ogólnokrajowych turniejów eliminacyjnych. Pierwszym z nich będzie wspomniany turniej w Bournemouth. Drugi odbędzie się w marcu 2018 w Stoke. Najlepsze 8 drużyn biorących udział w obydwu turniejach, awansuje do turnieju finałowego, który odbędzie się z końcem kwietnia 2018.

Zwycięstwo w turnieju finałowym, gwarantuje z kolei wyjazd na finały Mistrzostw Polski Football Academy w czerwcu 2018 roku dla 10 zawodników i trenera na koszt Centrali FA UK. Turniej ten odbędzie się w Opolu. Będzie to okazja dla zwycięzców aby skonfrontować się z najlepszymi drużynami FA z Polski.

Mistrzostwa FA UK organizowane są również pod kątem selekcji do Reprezentacji FA UK,  która powstanie wiosną 2018.  W każdym z rozgrywanych turniejów, wybierani będą najlepsi zawodnicy z pola, bramkarze oraz królowie strzelców, którzy mają następnie szansę znaleźć się w gronie kadrowiczów.

Zobacz relację z tegorocznego Finału Mistrzostw Polski Football Academy.

Video https://www.youtube.com/watch?v=-Yeemlotu5Y

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u managerów ośrodków FA UK.

 

We are pleased to announce that the FA UK Championship will start in early November.

The inaugural event will take place on 5 November 2017 at the first qualifying tournament in Bournemouth.

The aim of the FA UK Championships is to improve technical and tactical skills by participating in competitions and promoting the most talented footballers in the Football Academy UK network.

The project is nationwide, meaning that all Football Academy UK centres and Lech Poznan Football Academy London who possede players on the appropriate level can participate.

Next season, 2017/2018, the FAUK Championships will be attended by teams of one age category - U10 that is born in 2008 and possibly younger.

The formula of the tournament involves playing two nationwide qualifying tournaments. The first of these will be the Bournemouth tournament. The second will take place in March 2018 in Stoke. The top 8 teams in both tournaments will advance to the final tournament, which will take place at the end of April 2018.

Victory in the final tournament, guarantees a trip to Poland for the final of the Polish Football Academy Championship in June 2018 for 10 players and a coach at the expenses of FA UK Headquarters. This tournament will take place in Opole. This will be the chance for the winners to confront the best FA teams from Poland.

The FA UK Championships is also used for the selection process for the FA UK Team, which will be formed in the spring of 2018. In each of the tournaments, the best players from the field, goalkeepers and goal-scoring kings will be selected, who then have the chance to join the team.

Watch a video from the last edition of Polish Championship Finals:  https://www.youtube.com/watch?v=-Yeemlotu5Y

Further details can be obtained directly from the managers of FA UK.

<< wstecz dalej >>

udostępnij