start / Aktualności

KOLEJNY OŚRODEK FOOTBALL ACADEMY UK W SZKOCJI!NEXT FA UK CENTRE IN SCOTLAND!

KOLEJNY OŚRODEK FOOTBALL ACADEMY UK W SZKOCJI!NEXT FA UK CENTRE IN SCOTLAND!

Po listopadowej inauguracji projektu FA UK w Szkocji – idziemy naprzód!

W minioną środę działalność zainaugurował kolejny ośrodek w Szkocji – FA Perth, tym samym dołączając do świetnie funkcjonującego i stale rozwijającego się ośrodka -  FA Dundee!

Sukces ośrodka Dundee spowodował, że manager szkółki postanowił powiększyć swoją sieć – dzięki temu mamy drugi ośrodek prowadzony przez Daniela Lewandowskiego, a w przyszłym tygodniu kolejny w Kirkcaldy. Trenerem koordynatorem podobnie jak w przypadku FA Dundee pozostaje Paweł Lamparski – trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup dziecięcych.

W pierwszych zajęciach wzięło udział 19 zawodników i zawodniczek, którzy trenowali pod opieką 4 trenerów!

FA UK rozwija się w Szkocji wzorowo. W maju nastąpi również otwarcie ośrodka w Stirling.

Wszystkich zawodników i rodziców z Perth witamy w rodzinie Football Academy UK!

KONTAKT: http://www.fauk.pl/manager-szkolka-pilkarska

ZAPISY: http://www.fauk.pl/formularz-zgloszeniowy-szkolka-pilkarska

#LiczySięDobryPoczątek

 

After the November inauguration of the FA UK project in Scotland - we are moving forward!

A next FA UK centre was opened yesterday in Perth thereby joining to well-functioning and developing Dundee centre.

A success of FA Dundee centre has caused that the manager decided to expand its network - thanks to that we have a second centre run by Daniel Lewandowski, and next week he is also opening FA UK soccer school in Kirkcaldy. Coordinator coach, similarly as in the case of FA Dundee, remains Paweł Lamparski - a trainer with many years of experience in running children's groups.

19 players both girls and boys took part in the first training under the watchful eye of 4 coaches!

FA UK develops with flying colors in Scotland. In May, the center in Stirling will also be opened.

All players and parents from Perth are welcomed to Football Academy UK!

CONTACT: http://www.thefootballacademy.co.uk/59O=Perth=uken-manager-soccer-school

ENROLMENTS: http://www.thefootballacademy.co.uk/uken-formularz-zgloszeniowy-soccer-school

It’s a good start that matters!

<< wstecz dalej >>

udostępnij