start / Aktualności

INTERNATIONAL FOOTBALL ACADEMY CONVENTION 2019

INTERNATIONAL FOOTBALL ACADEMY CONVENTION 2019

Podsumowanie pierwszej dekady działalności FA!

Ósma edycja Międzynarodowego Konwentu Football Academy Group oficjalnie zainaugurowała obchody 10-lecia największej sieci szkółek piłkarskich dla dzieci w Polsce i Europie.

Managerowie, trenerzy i przyjaciele Football Academy z całej Polski i Wielkiej Brytanii spotkali się w drugi weekend stycznia w Katowicach, by jak co roku podsumować minione wydarzenia i podyskutować nad dalszym rozwojem naszej innowacyjnej organizacji.

Wydarzeniem tegorocznego Konwentu było podsumowanie pierwszych 10 lat* działalności Football Academy wraz z odsłonięciem skrywanej od wielu miesięcy tajemnicy - nowego logo FA - a także prezentacja "Koncepcji szkolenia Football Academy" w wersji drukowanej.

Ważną część wydarzenia stanowiła również nasza doroczna Gala Nagród, podczas której najlepsze w ostatnim roku i 10-leciu ośrodki, managerowie oraz trenerzy tworzący Football Academy Group zostali wyróżnieni w "tradycyjnych", nowych oraz "specjalnych" kategoriach.

<<< ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z GALI NAGRÓD FA 2018 >>>

Podczas naszego tegorocznego Konwentu nie mogło oczywiście zabraknąć części wykładowej i treningowej - z udziałem wewnętrznych i zewnętrznych prelegentów, takich jak trenerzy Alex Trukan (Akademia Nottingham Forest), Jakub Śpiegowski (AP Szczecinek, "Piłka Nożna Dla Dzieci") i Marek Śledź (AP Raków Częstochowa) czy przedsiębiorcy Szymon Słodczyk (DreamMotion), Wojciech Walla (Illustro) i Michał Leszek (Krüger&Matz).

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONWENTU DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!

DO ZOBACZENIA!

Summary of the first decade of FA operating!

The 8th of the International Football Academy Convention has officially inaugurated the celebrations of the 10th anniversary of the largest network of soccer schools for children in Poland and Europe.

Managers, coaches and friends of the Football Academy from all over Poland and Great Britain met on the second weekend of January in Katowice(Poland), to summarize the previous events as every year and discuss about the further development of our innovative organisation.

The special event of this year's Convention was a summary of the first 10 years of the Football Academy operating with the unveiling of the secret hidden for many months - FA new logo - as well as the presentation of the "Football Academy Training Concept" in a printed version.

An important part of the event was also our annual Gala Awards, during which the best centres, in the last year and of the whole decade as well as managers and coaches creating Football Academy Group were honoured in "traditional", new and "special" categories.

<<< SEE A GALA AWARDS PHOTO GALLERY >>>

During this year's Convention one could not miss the lecture and training part - with the participation of internal and external speakers, such as coaches Alex Trukan (Nottingham Forest Academy), Jakub Śpiegowski (AP Szczecinek, "Football for Children") and Marek Śledź (AP Raków Częstochowa) or entrepreneurs Szymon Słodczyk (DreamMotion), Wojciech Walla (Illustro) and Michał Leszek (Krüger & Matz).

MANY THANKS TO BE PRESENT FOR ALL PARTICIPANTS!

SEE YOU LATER!

#10latFA #GalaFA #KonwentFA

<< wstecz dalej >>

udostępnij