start / Aktualności

INAUGURACJA PROJEKTU FOOTBALL BABY W UK/A LAUNCH OF FOOTBALL BABY PROJECT IN UK!

INAUGURACJA PROJEKTU FOOTBALL BABY W UK/A LAUNCH OF FOOTBALL BABY PROJECT IN UK!

POL

Z przyjemnością ogłaszamy, iż w kwietniu nastąpi inauguracja projektu Football Baby w Wielkiej Brytanii!

Football Baby to projekt ogólnorozwojowych zajęć ruchowych z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat – przy aktywnym udziale rodzica lub opiekuna.

Inicjatywa Football Baby to pierwszy krok w stronę kształtowania odpowiedniej koordynacji ruchowej oraz prawidłowych postaw psychofizycznych u najmłodszych w atmosferze wspólnej zabawy i integracji dziecka z rodzicem/opiekunem oraz innymi dziećmi pod opieką  profesjonalnego instruktora.

Zajęcia prowadzone są w bezpiecznym środowisku i przyjaznej atmosferze przy wykorzystaniu specjalnego, uwzględniającego potrzeby najmłodszych sprzętu treningowego.

Football Baby to propozycja zajęć o charakterze korekcyjno-sportowym. Na zajęcia treningowe składa się szeroki wachlarz ćwiczeń i zabaw usprawniających oraz rozwijających pasję do ruchu, sportu i piłki nożnej.

Nasz kompleksowy program wspomagający wszechstronny rozwój dziecka, został opracowany na podstawie wieloletniego doświadczenia profesjonalistów pracujących przy projekcie Football Academy.

Pierwsze dwa ośrodki powstaną w Bournemouth oraz Southampton.

     

Mieszkasz w Bournemouth, Southampton czy w pobliżu tych lokalizacji?

Twoje dziecko ma mnóstwo energii? Zauważasz, że uwielbia zabawy z piłką? Te zajęcia są dla Was!

<<< FOOTBALL BABY BOURNEMOUTH >>>

<<< FOOTBALL BABY SOUTHAMPTON>>>

Football Baby jest skierowany dla wszystkich chętnych dzieci już od drugiego roku życia! O przydziale miejsc w naszych ośrodkach decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

<<< WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>      

FACEBOOK                    

ENG

It is with a great satisfaction to announce that a new Football Academy project will be launched in UK soon!

Football Baby is a European wide project of general-development classes which includes elements of football for children between the ages of 2-4 years old and involves the active participation of parents and/or guardians.

The Football Baby initiative is the first step towards shaping proper physical coordination and correct psychophysical attitudes in the youngest in an atmosphere of common play integration of the child with the parent/guardian and the other children under the supervision o a professional instructor.

Classes are conducted in a safe environment and a friendly atmosphere using a special training equipment that takes into account the needs of the youngest.

Football Baby is a proposal of corrective and sport activities. the training classes consist of a wide range of excersises and games to improve and develop a passion for movement, sport and football.

Our comprehensive program supporting complex child development has been developed based on many years of experience of professionals working on the Football Academy project.

First Football Baby centres will be opened on April in Bournemouth and Southampton.

       

Are you living in one of this location or closeby?

Your child has a lot of energy? Do you notice that he/she loves playing with the ball? This project is ideal for your child!

Check out how he/she will find himself in the world of football!

<<< FOOTBALL BABY BOURNEMOUTH >>>

<<< FOOTBALL BABY SOUTHAMPTON >>>

(The Football Baby Internet website in English version will be available soon).

There are no selection. Each child aged 2-4 can join us!The only one criterion is the order of submissions.

Do not hesitate and book a place for your child!

<<< COMPLETE ELECTRONIC APPLICATION FORM >>

FACEBOOK  

<< wstecz dalej >>

udostępnij