start / Aktualności

GOALKEEPERS MINICAMP

GOALKEEPERS MINICAMP

Zapraszamy na 2-dniowy obóz bramkarski dla wszystkich dzieci w wieku 6-12 lat. Idealna okazja do podniesienia swoich umiejętości i pozania tajników gry na tej pozcji.

"GOALKEEPERS miniCAMPS" Pierwsza edycja z Football Academy Southampton. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Mini obóz bramkarski skierowany jest dla dzieci, które chcą podnieść swoje umiejętności, nawiązać nowe znajomości, ale przede wszystkim aktywnie spędzić okres wakacyjny! System szkoleniowy oparty na bazie materiałów ze szkolenia bramkarzy i bramkarek FIFA, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika bez względu na poziom umiejętności. MiniCAMPS, to nie tylko piłka nożna, ale również szereg dodatkowych atrakcji, takich jak gra w minigolfa, ćwiczenia i rozgrywki na plaży, zabawy, kino czy lekcje zdrowego odżywiania. Każdy dzień pełen atrakcji i aktywnego wypoczynku z odpowiednio dobranymi przerwami na regenerację i zdrowy posiłek przygotowany przez rodziców zapewni dziecku nie zapomniane wakacje z "Goalkeepers miniCAMPS"!


First edition of GOALKEEPERS miniCAMPS with Football Academy Southampton. All kids aged 6 to 12 are welcome. GOALKEEPERS miniCAMPS is aimed at kids, who want to improve their skills, make new friends, but most of all actively spend the holiday season! A training system based on FIFA goalkeeping training materials tailored to the individual needs of each participant, regardless of skill level. MiniCAMPS is not just football but also additional attractions, such as minigolf, beach games and activities, cinema or healthy eating lessons. Each day is full of attractions and active relaxation with approprately selected breaks for regeneration and a healthy meal prepared by parents will give your child an unforgettable holiday with "Goalkeepers miniCAMPS"!

Zapisz się już teraz!
GK MiniCAMP 24 i 25 Sierpnia 2017

Cały Dzień 9:00 do 15:30 £15
Pół dnia godzina 9:00 do 12:00 £ 8

Sign up today!
GK MiniCAMP 24th and 25th August 2017

Full day 9:00 to 3:30 £15
Half day 9:00 to 12:00 £ 8

southampton@fauk.pl - 07716276025

<< wstecz dalej >>

udostępnij