start / Aktualności

EDU: Działania motywacyjne w Football Academy

EDU: Działania motywacyjne w Football Academy

Dzieci rozpoczynające swoją przygodę z Football Academy, poprzez wszelkie proponowane działania wchodzące w zakres systemu szkolenia, stają się nie tylko sprawniejsze ruchowo i piłkarsko uzdolnione, ale przede wszystkim rozwijają swoje „kompetencje społeczne”, dzięki którym łatwiej będzie im się odnaleźć w otaczającej je rzeczywistości.

Dziecięca piłka nożna kojarzy się z grupą zawodników bawiących się i biegających z futbolówką przy nodze, oddających strzały na bramkę czy grającymi mecz. Nie doszukując się żadnych filozofii czy świadomego działania ze strony osób zarządzających procesem szkolenia - tak w dużym uproszczeniu wyglądają futbolowe zajęcia najmłodszych.

Przemyślana koncepcja edukacji dzieci w piłce nożnej, prócz zdolności „czysto” piłkarskich powinna zakładać w swoim zakresie rozwój cech osobowościowych i mentalnych.

Umiejętność radzenia sobie z sukcesami i porażkami, wiedza na temat właściwych wzorców zachowania czy doświadczenie w pracy w grupie i codziennych relacjach międzyludzkich powinny być równie ważne w zorganizowanych zajęciach piłkarskich jak prowadzenie czy podanie piłki.

System szkolenia Football Academy w swoich ramach szczegółowo określa zasady doskonalenia przez zawodników swojego „Ja”, w motywujących, zindywidualizowanych i stopniowo wprowadzanych świadomych działaniach.

Już od najmłodszej grupy, która nazwana została na cześć słynnego angielskiego piłkarza grupą „Beckham”, stosujemy tzw. tablice motywacyjneIch głównym zadaniem jest wpłynąć na zachowanie, właściwe podejście dzieci do treningu oraz wysoką frekwencję na zajęciach. Każdy z zawodników otrzymuje specjalnie przygotowany arkusz, na którym po zakończonym treningu nakleja otrzymaną od trenera naklejkę. Wlepki wręczane są tylko dzieciom, które swoim zachowaniem sobie na to zasłużyły. Po wypełnieniu całej tablicy, laureat otrzymuje specjalną nagrodę, spełniając tym samym swoją wewnętrzną potrzebę dowartościowania, która obejmuje uczucie kompetentności i skuteczności w działaniu.

Inną formą stymulującą zawodników do lepszego zachowywania się i dyscypliny podczas treningów, którą w Football Academy wprowadzamy w kolejnym etapach nauczania (grupa „Owen” i „Lampard”) są tzw. systemy kartkowe i medalowe.

System kartkowy ma na celu zmotywowanie dzieci do lepszego zachowywania się, nawiązując do zasady „w treningu jak w meczu”. Chodzi o to, by zawodnicy przyzwyczajali się, że złe i niesportowe zachowanie jest niewskazane. Żółta kartka podobnie jak w meczu pełni funkcję upomnienia, natomiast czerwona jest karą ostateczną i zakazuje udziału w dalszej części treningu, w tym najważniejszym jego punkcie, a więc meczu.

System medalowy z kolei, ma na celu dopingować dzieci do większego przykładania się do treningów. W związku z negatywnym systemem kartkowym (system kar) musi być pozytywny odpowiednik czyli system nagród. Medale są wręczane raz w miesiącu w trzech najważniejszych dla dzieci kategoriach: wzór zachowania, wzór postępów oraz wzór fair play. Medale są przechodnie, tzn. że po miesiącu, każdy z nagrodzonych oddaje swój medal, który jest ponownie wręczany innemu zwycięzcy. Laureat, oprócz samego medalu, widnieje na stronie internetowej Football Academy jako osoba wyróżniona w danym miesiącu. Systemu medalowego, ze względu na wiek dzieci i ich świadomość, nie stosujemy w najmłodszej grupie.

Dzięki opisanym działaniom motywacyjnym w kolejnych etapach szkolenia Football Academy, nie mamy większych problemów z utrzymaniem właściwej dyscypliny na treningach. Wszystkie wymienione elementy wszechstronnego szkolenia mają również charakter inspiracji zawodników do ich indywidualnego rozwoju i pracy nad sobą. Motywacja do stawania się coraz lepszym jest tym większa, im realniejszy i rzeczywiście użyteczny jest cel do osiągnięcia.

Pamiętajmy jednak, że żadne tablice czy systemy kartkowe i medalowe nie zastąpią pracy rodzica z dzieckiem. Dzieci upodobniają się do dorosłych i w nich szukają autorytetów. Najlepszym więc motywatorem do rozwoju i właściwego zachowywania się dzieci jesteśmy my sami i nasze reakcje oraz postępowanie w otaczającej nasz rzeczywistości.

TEKST W WERSJI PDF

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Pierwszy trening w Football Academy

List zawodników Football Academy do rodziców

<< wstecz dalej >>

udostępnij